Tp.HCM thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tách thửa

Mới đây, các quận, huyện và Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) công khai thông tin để các trường hợp chuyển quyền bằng giấy tờ tay một phần diện tích đất (người sử dụng đất, người đang giữ bản chính giấy chứng nhận tách thửa chuyển quyền) thực hiện kê khai chậm nhất cuối tháng 12/2023, đăng ký và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Các hồ sơ phát sinh sau thời điểm kê khai, đăng ký (nếu có) sẽ không xem xét giải quyết.

Nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô, tách thửa không đúng quy định, xây dựng không phép dẫn đến hình thành nhiều khu dân cư manh mún, phá vỡ quy hoạch và nâng cao trách nhiệm quản lý đất đai trên địa bàn Tp.HCM, Sở TN-MT Tp.HCM cho biết đã kiến nghị UBND Tp.HCM chỉ đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức rà soát và xử lý trước khi cấp giấy chứng nhận.

Theo đó, giao các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, xác minh về người sử dụng đất (bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền), thời điểm, quá trình quản lý sử dụng, hiện trạng, ranh giới sử dụng đất, việc tranh chấp; rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trước khi cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, giao chi nhánh văn phòng đăng ký quận, huyện, Tp.Thủ Đức ký cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Đối với các hồ sơ do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã tiếp nhận, rà soát và lập danh sách chấp thuận thời điểm hình thành thửa đất được tách ra để chuyển quyền bằng giấy tay (trước ngày 1/7/2014) được xác định cụ thể theo thời điểm ghi tại giấy tờ mua bán tay.

Việc xác định thửa đất được tách ra khi chuyển quyền trên cơ sở xem xét quá trình quản lý sử dụng đất, thông tin thửa đất và người sử dụng đất thông qua bản đồ, số mục kê, tài liệu kê khai, đo đạc qua các thời kỳ… nhằm đảm bảo quy định về hạn mức tách thửa, các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Đánh giá trang Eaton Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 222 265