Quận Thanh Xuân chi gần 17 tỷ kiểm định, lập quy hoạch 218 chung cư cũ

Ngày 13/12, UBND quận Thanh Xuân đã họp Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận.

Theo rà soát, tổng số chung cư cũ trên địa bàn quận là 219 nhà, trong đó, nằm trong kế hoạch 148 nhà, đề nghị bổ sung 71 nhà.

Cụ thể, phường Thanh Xuân Bắc có 41 nhà trong kế hoạch, 23 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Nam có 8 nhà trong kế hoạch, 10 nhà đề nghị bổ sung; phường Thanh Xuân Trung có 7 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Thượng Đình có 11 nhà trong kế hoạch, 6 nhà đề nghị bổ sung;

Phường Kim Giang có 43 nhà trong kế hoạch, 13 nhà đề nghị bổ sung; phường Khương Trung có 24 nhà trong kế hoạch, 1 nhà đề nghị bổ sung; phường Phương Liệt có 6 nhà trong kế hoạch, 7 nhà đề nghị bổ sung; phường Nhân Chính có 8 nhà trong kế hoạch, 4 nhà đề nghị bổ sung.

Quận Thanh Xuân chi gần 17 tỷ kiểm định, lập quy hoạch 218 chung cư cũ - Ảnh 1.

cũ tại quận Thanh Xuân

Nhà chung cư cũ trước đây do các sở, ngành tổ chức kiểm định là 23 nhà, trong đó, có 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp C. Nhà chung cư do Sở Xây dựng đang tổ chức thực hiện kiểm định đợt 1 là 44 nhà, hiện tại 13 nhà đã có kết quả kiểm định đang trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua (12 nhà cấp B, 1 nhà cấp C). Nhà chung cư do quận (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận) tổ chức kiểm định 81 nhà, trong đó, đợt 1 là 7 nhà, đợt 2 là 43 nhà, đợt 3 là 0 nhà, đợt 4 là 31 nhà.

Trong quá trình khảo sát để thực hiện việc lập đề cương kiểm định đợt 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã đề xuất loại bỏ 1 chung cư là khu tập thể I4 Thanh Xuân Bắc đã thành nhà ở riêng lẻ. Như vậy, trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có 218 nhà chung cư cũ.

Đến nay, quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức kiểm định 44 nhà chung cư (đợt 1). Hiện tại, đã có kết quả 13 nhà đang được Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội kiểm tra, đánh giá thông qua Báo cáo kết quả kiểm định; đã phê duyệt phương án – đề cương kiểm định, đánh giá chất lượng các khu chung cư cũ (đợt 1) trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã hoàn thành báo cáo kết quả kiểm định và trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán; phê duyệt dự toán khảo sát, kiểm định chung cư cũ (đợt 2); phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng hiện trạng các khu chung cư cũ (đợt 3); phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ (giai đoạn 1). Quận đã trình và được UBND thành phố tạm cấp kinh phí thực hiện việc kiểm định là 14,374 tỷ đồng, lập quy hoạch là 2,684 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo 11 phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật và các nội dung có liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, bảo đảm tiến độ đề ra.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Đánh giá trang Eaton Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 222 265