Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù

Ngày 11-1, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Lạt và Sở Xây dựng, yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng dự án Tòa nhà CLB Golf trong sân golf Đồi Cù (phường 1, TP Đà Lạt).

</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" data-author="" id="img_67800964018794496" w="2042" h="1377" alt="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 1." title="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="67800964018794496" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/cong-ty-hoang-gia-17048612182941155608899-1704970058579-1704970059791667459127.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" loading="lazy" class=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Các công trình xây dựng không phép, sai phép tại dự án Tòa nhà CLB Golf trong sân golf Đồi Cù.</p> </figcaption></figure> <p>Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Tòa nhà CLB Golf theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p> <p>Yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL chấp hành việc tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép; hoàn thành trước ngày 25-1-2024.</p> <p>Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức huy động lực lượng, máy móc để thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15-2-2024.</p> <p>Ngoài những chỉ đạo quyết liệt nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan do buông lỏng trong công tác quản lý, không kịp thời kiểm tra, xử lý các sai phạm nêu trên. </p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" data-author="" id="img_67975353701941248" w="2560" h="1685" alt="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 2." title="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="67975353701941248" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/toa-nha-clb-golf-2-1704944372866556220118-1704970060947-170497006102628205897.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" loading="lazy" class=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Tòa nhà xây dựng không phép trong dự án Tòa nhà CLB Golf</p> </figcaption></figure> <p>Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 11-8-2021, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (hiện đang bị bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh – PV), đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP Hoàng Gia ĐL được đầu tư xây dựng dự án. </p> <p>Công trình chính là tòa nhà CLB golf được cấp phép xây dựng 6.120 m2 để làm khối đón tiếp, khối dịch vụ golf 1 và 2. Văn bản không hề có công trình thứ 2 là tòa nhà xây dựng trên diện tích 4.478 m2 nêu trên. Đây là cơ sở để các sở ngành liên quan cấp phép xây dựng cho dự án.</p> <p>Tuy nhiên hiện nay, tại dự án Tòa nhà CLB Golf của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL xảy ra vi phạm xây dựng không phép, sai phép với diện tích lớn. Cụ thể, khối công trình Tòa nhà CLB Golf xây dựng sai phép đến hơn 3.300 m2; Tòa nhà đối diện được xây dựng không phép trên diện tích 4.478 m2.</p> <p>Chủ đầu tư đã bị xử phạt 240 triệu đồng đối với các vi phạm trên. UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình.</p> </p></div> <p>——————————————————————————————————————<br /> <br />Tham khảo dự án căn hộ <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park </a>Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Căn hộ Eaton Park </a> – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Dự án Eaton Park </a> – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Mai Chí Thọ</a> – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Quận 2</a></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"3392","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"\u0110\u00e1nh gi\u00e1 trang Eaton Park","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"L\u00e2m \u0110\u1ed3ng ra "t\u1ed1i h\u1eadu th\u01b0" v\u1edbi d\u1ef1 \u00e1n T\u00f2a nh\u00e0 CLB Golf trong \u0110\u1ed3i C\u00f9","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá trang Eaton Park</span> </div> </div> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9 - https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp" aria-label="Share on WhatsApp" ><i class="icon-whatsapp" ></i></a><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook" aria-label="Share on Facebook" ><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://twitter.com/share?url=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter" aria-label="Share on Twitter" ><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:?subject=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9&body=Check%20this%20out%3A%20https%3A%2F%2Featonpark.edu.vn%2Flam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend" aria-label="Email to a Friend" ><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="https://pinterest.com/pin/create/button?url=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html&media=https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/avatar1704970058536-17049700597971056383116.jpg&description=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest" aria-label="Pin on Pinterest" ><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://vkontakte.ru/share.php?url=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html&titleL%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9" target="_blank" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip vk" title="Share on VKontakte" aria-label="Share on VKontakte" ><i class="icon-vk" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html&title=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn" aria-label="Share on LinkedIn" ><i class="icon-linkedin" ></i></a><a href="https://tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip tumblr" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" title="Share on Tumblr" aria-label="Share on Tumblr" ><i class="icon-tumblr" ></i></a><a href="https://telegram.me/share/url?url=https://eatonpark.edu.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip telegram" title="Share on Telegram" aria-label="Share on Telegram" ><i class="icon-telegram" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-center"> This entry was posted in <a href="https://eatonpark.edu.vn/tin-tuc" rel="category tag">Tin Tức</a> and tagged <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/an" rel="tag">án</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/clb" rel="tag">CLB</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/cu" rel="tag">cư</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/doi" rel="tag">đợi</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/dong" rel="tag">Đông</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/du" rel="tag">dự</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/golf" rel="tag">Golf</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/hau" rel="tag">hậu</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/lam" rel="tag">làm</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/nha" rel="tag">nhà</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/thu" rel="tag">thư</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/toa" rel="tag">TÒA</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/toi" rel="tag">tới</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/trong" rel="tag">trong</a>, <a href="https://eatonpark.edu.vn/tag/voi" rel="tag">với</a>. </footer> <div class="entry-author author-box"> <div class="flex-row align-top"> <div class="flex-col mr circle"> <div class="blog-author-image"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/17521a773f17a0f9574279f9a2be504e?s=90&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/17521a773f17a0f9574279f9a2be504e?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' decoding='async'/> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <h5 class="author-name uppercase pt-half"> Eatonpark </h5> <p class="author-desc small">Dự Án Căn hộ <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park</a></strong> Mai Chí Thọ Quận 2 Thủ Đức - <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Căn hộ Eaton Park</a> - <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Dự Án Eaton Park</a> - <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Quận 2</a></strong></p> </div> </div> </div> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tp-hcm-kho-dat-chi-tieu-nha-o-xa-hoi-giai-doan-2021-2025.html" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> TP.HCM khó đạt chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://eatonpark.edu.vn/om-du-an-tt-capella-vegetexco-lai-muon-lan-san-sang-mang-bao-hiem.html" rel="next">‘Ôm’ dự án T&T Capella, Vegetexco lại muốn lấn sân sang mảng bảo hiểm <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://eatonpark.edu.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> <span class="required-field-message">Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi bình luận" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3392' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="text-13" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>LIÊN HỆ</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong>CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Thông tin công ty:</strong></td> <td>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0309133615 do Cục Thuế TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/08/2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Địa chỉ:</strong></td> <td>Số 68, đường N1 – Phường Sơn Kỳ – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh.</td> </tr> <tr> <td><strong>Điện thoại:</strong></td> <td><a href="tel:0901222265">0901 222 265</a></td> </tr> <tr> <td><strong>Email:  </strong></td> <td>GamudaEatonpark@gmail.com</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </div> </aside> <aside id="recent-posts-8" class="widget widget_recent_entries"> <span class="widget-title "><span>Báo Mới Eaton Park</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/co-nen-vay-de-bat-day-bat-dong-san-khi-no-9-ty-dong.html">Có nên vay để bắt đáy bất động sản khi nợ 9 tỷ đồng?</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/cbre-nguoi-nuoc-ngoai-mua-chung-cu-ha-noi-tp-hcm-cho-tang-gia-kiem-loi.html">CBRE: Người nước ngoài mua chung cư Hà Nội, TP HCM chờ tăng giá kiếm lời</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/ha-noi-tp-hcm-da-nang-dau-tu-han-che-nha-xa-hoi-du-nhu-cau-cao.html">Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đầu tư hạn chế nhà xã hội dù nhu cầu cao</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/tp-hcm-chi-hoan-thanh-1-du-an-nha-o-xa-hoi-sau-3-nam.html">TP HCM chỉ hoàn thành 1 dự án nhà ở xã hội sau 3 năm</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/chung-cu-ha-noi-co-the-theo-kich-ban-cua-tp-hcm-vai-nam-truoc.html">Chung cư Hà Nội có thể theo kịch bản của TP HCM vài năm trước</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/5-000-nguoi-tham-gia-giai-chay-ket-hop-am-nhac.html">5.000 người tham gia giải chạy kết hợp âm nhạc</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/tp-hcm-hai-thang-khong-co-du-an-chung-cu-moi-mo-ban.html">TP HCM hai tháng không có dự án chung cư mới mở bán</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/trien-vong-dau-tu-phan-khuc-can-ho-cao-cap.html">Triển vọng đầu tư phân khúc căn hộ cao cấp</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/14-nguoi-bam-viu-vao-nha-65-ty-o-sai-gon.html">14 người bám víu vào nhà 6,5 tỷ ở Sài Gòn</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-o-tp-hcm-co-tin-hieu-phuc-hoi.html">Kinh doanh bất động sản ở TP HCM có tín hiệu phục hồi</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/niem-vui-cua-nhung-em-be-mac-benh-tim-bam-sinh.html">Niềm vui của những em bé mắc bệnh tim bẩm sinh</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/thoi-diem-nay-co-nen-vay-2-ty-mua-nha-tp-hcm.html">Thời điểm này có nên vay 2 tỷ mua nhà TP HCM?</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/nguon-cung-nha-o-tang-tro-lai.html">Nguồn cung nhà ở tăng trở lại</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/trung-tam-thuong-mai-e-khach-thanh-van-phong-cho-thue.html">Trung tâm thương mại ế khách thành văn phòng cho thuê</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/se-giam-sat-quan-ly-bat-dong-san-tai-ha-noi-tp-hcm-va-10-dia-phuong.html">Sẽ giám sát quản lý bất động sản tại Hà Nội, TP HCM và 10 địa phương</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/von-900-trieu-dong-co-nen-dau-tu-dat-vung-ven-sai-gon.html">Vốn 900 triệu đồng, có nên đầu tư đất vùng ven Sài Gòn?</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/gia-nha-rieng-le-giam-manh.html">Giá nhà riêng lẻ giảm mạnh</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/nhung-can-nha-35-m2-trong-hem-nho-gia-tien-ty-o-sai-gon-se-het-thoi.html">Những căn nhà 35 m2 trong hẻm nhỏ, giá tiền tỷ ở Sài Gòn sẽ hết thời?</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/giai-phap-tai-chinh-tao-suc-hut-cho-can-ho-ba-ty-dong-akari-city.html">Giải pháp tài chính tạo sức hút cho căn hộ ba tỷ đồng Akari City</a> </li> <li> <a href="https://eatonpark.edu.vn/thanh-khoan-dia-oc-phia-nam-tiep-tuc-am-dam.html">Thanh khoản địa ốc phía Nam tiếp tục ảm đạm</a> </li> </ul> </aside><aside id="text-14" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Gamuda Land</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p>Dự Án Căn hộ <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park</a></strong> Mai Chí Thọ Quận 2 Thủ Đức – <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Căn hộ Eaton Park</a> – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Dự Án Eaton Park</a> – <a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Quận 2</a></strong></p> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <div class="row" id="row-994405786"> <div id="col-871234964" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=9a7847af-4f3d-4552-8315-e944fd46f95c" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src ="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_16_120.png?ID=9a7847af-4f3d-4552-8315-e944fd46f95c" alt="DMCA.com Protection Status" /></a> <script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"> </script> <a href="https://www.dmca.com/compliance/eatonpark.edu.vn" title="DMCA Compliance information for eatonpark.edu.vn"><img src="https://www.dmca.com/img/dmca-compliant-grayscale.png" alt="DMCA compliant image" /></a> <div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_286288275"> <div class="img-inner dark" > <img width="734" height="734" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo.jpg" class="attachment-large size-large" alt="eatonpark-logo" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo.jpg 734w, https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo-100x100.jpg 100w, https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo-510x510.jpg 510w, https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo-400x400.jpg 400w, https://eatonpark.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/eatonpark-logo-280x280.jpg 280w" sizes="(max-width: 734px) 100vw, 734px" /> </div> <style> #image_286288275 { width: 50%; } </style> </div> </div> </div> <div id="col-1472068214" class="col medium-8 small-12 large-8" > <div class="col-inner" > <div class="row" id="row-1978467997"> <div id="col-1447101207" class="col small-12 large-12" > <div class="col-inner" > <p><strong>CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Thông tin công ty:</strong></td> <td>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0309133615 do Cục Thuế TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/08/2009</td> </tr> <tr> <td><strong>Địa chỉ:</strong></td> <td> <p>Số 68, đường N1 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.</p> </td> </tr> <tr> <td><strong>Điện thoại:</strong></td> <td><a href="tel:0901222265">0901 222 265</a></td> </tr> <tr> <td><strong>Email:  </strong></td> <td>GamudaEatonpark@gmail.com</td> </tr> <tr> <td><strong>Chính sách:<br /></strong></td> <td><span class="phai_footer vang"><a href="https://eatonpark.edu.vn/chinh-sach-bao-mat"><em>Chính sách bảo mật</em></a>,</span> <a href="https://eatonpark.edu.vn/lien-he"><em><span class="phai_footer vang">Liên hệ hỏi đáp</span></em></a></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="social-icons follow-icons full-width text-center" ><a href="https://www.facebook.com/GamudaEatonpark/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Facebook" class="icon button circle is-outline facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook" ><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://www.instagram.com/eatonpark1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon button circle is-outline instagram tooltip" title="Follow on Instagram" aria-label="Follow on Instagram" ><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="https://www.tiktok.com/@eatonpark" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="TikTok" class="icon button circle is-outline tiktok tooltip" title="Follow on TikTok" aria-label="Follow on TikTok" ><i class="icon-tiktok" ></i></a><a href="https://twitter.com/EatonParkHCM" data-label="Twitter" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline twitter tooltip" title="Follow on Twitter" aria-label="Follow on Twitter" ><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:GamudaEatonpark@gmail.com" data-label="E-mail" target="_blank" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline email tooltip" title="Send us an email" aria-label="Send us an email" ><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:0901222265" data-label="Phone" target="_blank" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline phone tooltip" title="Call us" aria-label="Call us" ><i class="icon-phone" ></i></a><a href="https://www.pinterest.com/gamudaeatonpark/" data-label="Pinterest" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline pinterest tooltip" title="Follow on Pinterest" aria-label="Follow on Pinterest" ><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/in/eaton-park-gamuda-22711429b/overlay/contact-info/" data-label="LinkedIn" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline linkedin tooltip" title="Follow on LinkedIn" aria-label="Follow on LinkedIn" ><i class="icon-linkedin" ></i></a><a href="https://www.youtube.com/@Eaton-Park" data-label="YouTube" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline youtube tooltip" title="Follow on YouTube" aria-label="Follow on YouTube" ><i class="icon-youtube" ></i></a><a href="https://www.flickr.com/people/eatonparkgamudaland/" data-label="Flickr" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline flickr tooltip" title="Flickr" aria-label="Flickr" ><i class="icon-flickr" ></i></a><a href="https://500px.com/p/gamudaeatonpark" data-label="500px" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline px500 tooltip" title="Follow on 500px" aria-label="Follow on 500px" ><i class="icon-500px" ></i></a><a href="https://www.twitch.tv/eatonparkgamudaland" data-label="Twitch" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline twitch tooltip" title="Follow on Twitch" aria-label="Follow on Twitch" ><i class="icon-twitch" ></i></a></div> <div class="absolute-footer dark medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="payment-icons inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595 12.595 10.501l-1.813-9.219zM13.125 19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501l-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125 0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 0 1.344-1.624 1.939-3.093 1.939-2.093 0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437 1.064 5.781 1.064 5.437 0.032 8.97-2.688 9.032-6.843 0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 0-0.843 0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936 0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189 0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467 1.096-3 1.096-3 0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189 5.781 1.189 5.781-0.813 0-3.283 0-4.315 0z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M35.255 12.078h-2.396c-0.229 0-0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 0-0.485 0.28-0.393 0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667-1-2.817-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667-1-2.816-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437 0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.125 4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125 1.281 5.25 1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843 1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.625 1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 0-1.313-0.5-1.313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-1.312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-1.094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-1.094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 1.094-0.468 0-0.906-0.093-1.281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 1.313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3.313zM62.927 10.843c-1.032-1.312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 1.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 0-1.532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 1 1.687 3.062h-3.437z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 0-16 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 0 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 0 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809l-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-1.32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-1.188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 0.264-1.452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 0-1.407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 1.32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132-1.188 0.132-0.881 0-1.32-0.44-1.32-1.32 0-0.528 0.086-1.099 0.264-1.716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-1.716 0.264-1.848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 0-1.142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 0.528 1.584 0.001 0.617-0.046 1.145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19.697c-0.353 0.177-0.838 0.264-1.452 0.264-0.881 0-1.584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 0-1.32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-1.32 2.64-1.32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-1.012-0.396-1.452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-1.584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 0.66-1.452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-1.232-0.66-1.848 0-1.142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-1.32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 0.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 0.358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393v1.327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 0-1.572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-1.32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 12.842h-2.47l-0.898 1.776h-1.671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h-1.551l-0.125-1.776zM19.446 11.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-1.859-0.46v-1.398c0.672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-1s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-1.597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-1.592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h1.592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 0-1.587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-1.786l-1.859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h-1.436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h1.43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 0.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 0 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 0-0.54-0.131-0.95-0.394-1.232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624l-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4.436l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661l-1.39 6.335h2.78l-0.294 1.345h-4.436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-1.694 7.68h-1.656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-1.814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4.437l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h-1.656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 1.933 0.536s0.646 0.881 0.646 1.571c0 0.554-0.15 1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-1.803l-1.124-2.947h-0.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-0.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h-1.645l0.646-2.936-1.281-4.744h1.694l0.7 3.11z"></path> </svg> </div></div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-eaton-1-container"><ul id="menu-eaton-3" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-279"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-357"><a href="https://eatonpark.edu.vn/gioi-thieu-du-an-eaton-park.html">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-3360"><a href="https://eatonpark.edu.vn/eaton-park">Eaton Park</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-358"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tin-tuc">Tin Tức Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2301"><a href="https://eatonpark.edu.vn/su-kien">Sự Kiện Gamuda Land</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-360"><a href="https://eatonpark.edu.vn/lien-he">Liên Hệ</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Copyright 2024 © Dự Án Căn hộ <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park</a></strong> Mai Chí Thọ Quận 2 Thủ Đức</p> - <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Căn hộ Eaton Park</a> - <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Dự Án Eaton Park</a> - <strong><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Quận 2</a> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase" data-tab="1"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchform" action="https://eatonpark.edu.vn/"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <label class="screen-reader-text" for="woocommerce-product-search-field-1">Tìm kiếm:</label> <input type="search" id="woocommerce-product-search-field-1" class="search-field mb-0" placeholder="Tìm kiếm…" value="" name="s" /> <input type="hidden" name="post_type" value="product" /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" value="Tìm kiếm" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-279"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-357"><a href="https://eatonpark.edu.vn/gioi-thieu-du-an-eaton-park.html">Giới Thiệu</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1259"><a href="https://eatonpark.edu.vn/chu-dau-tu-gamuda-land.html">Chủ đầu tư Gamuda Land</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2300"><a href="https://eatonpark.edu.vn/gioi-thieu-du-an-eaton-park.html">Giới thiệu dự án Eaton Park</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-3360"><a href="https://eatonpark.edu.vn/eaton-park">Eaton Park</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3999"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tong-quan.html">Tổng Quan</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3998"><a href="https://eatonpark.edu.vn/vi-tri.html">Vị Trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3997"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tien-ich.html">TIỆN ÍCH</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-359"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tien-do">Tiến Độ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-361"><a href="https://eatonpark.edu.vn/bang-gia">Bảng Giá</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-4004"><a href="https://eatonpark.edu.vn/phap-ly.html">PHÁP LÝ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-362"><a href="https://eatonpark.edu.vn/nha-mau">Nhà Mẫu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2397"><a href="https://eatonpark.edu.vn/cau-hoi-thuong-gap-qa-ve-du-an-eaton-park-gamuda-land">Câu hỏi thường gặp</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-358"><a href="https://eatonpark.edu.vn/tin-tuc">Tin Tức Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2301"><a href="https://eatonpark.edu.vn/su-kien">Sự Kiện Gamuda Land</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-360"><a href="https://eatonpark.edu.vn/lien-he">Liên Hệ</a></li> <li class="html header-social-icons ml-0"> <div class="social-icons follow-icons" ><a href="https://www.facebook.com/GamudaEatonpark/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Facebook" class="icon plain facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook" ><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://www.instagram.com/eatonpark1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon plain instagram tooltip" title="Follow on Instagram" aria-label="Follow on Instagram" ><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="https://www.tiktok.com/@eatonpark" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="TikTok" class="icon plain tiktok tooltip" title="Follow on TikTok" aria-label="Follow on TikTok" ><i class="icon-tiktok" ></i></a><a href="https://twitter.com/EatonParkHCM" data-label="Twitter" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain twitter tooltip" title="Follow on Twitter" aria-label="Follow on Twitter" ><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:GamudaEatonpark@gmail.com" data-label="E-mail" target="_blank" rel="nofollow" class="icon plain email tooltip" title="Send us an email" aria-label="Send us an email" ><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:0901222265" data-label="Phone" target="_blank" rel="nofollow" class="icon plain phone tooltip" title="Call us" aria-label="Call us" ><i class="icon-phone" ></i></a><a href="https://www.pinterest.com/gamudaeatonpark/" data-label="Pinterest" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain pinterest tooltip" title="Follow on Pinterest" aria-label="Follow on Pinterest" ><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/in/eaton-park-gamuda-22711429b/overlay/contact-info/" data-label="LinkedIn" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain linkedin tooltip" title="Follow on LinkedIn" aria-label="Follow on LinkedIn" ><i class="icon-linkedin" ></i></a><a href="https://www.youtube.com/@Eaton-Park" data-label="YouTube" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain youtube tooltip" title="Follow on YouTube" aria-label="Follow on YouTube" ><i class="icon-youtube" ></i></a><a href="https://www.flickr.com/people/eatonparkgamudaland/" data-label="Flickr" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain flickr tooltip" title="Flickr" aria-label="Flickr" ><i class="icon-flickr" ></i></a><a href="https://500px.com/p/gamudaeatonpark" data-label="500px" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain px500 tooltip" title="Follow on 500px" aria-label="Follow on 500px" ><i class="icon-500px" ></i></a><a href="https://www.twitch.tv/eatonparkgamudaland" data-label="Twitch" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon plain twitch tooltip" title="Follow on Twitch" aria-label="Follow on Twitch" ><i class="icon-twitch" ></i></a></div></li> </ul> </div> </div> <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide"> <div class="woocommerce"> <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div> <div class="account-container lightbox-inner"> <div class="account-login-inner"> <h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3> <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post"> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email <span class="required">*</span></label> <input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" /> </p> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="password">Mật khẩu <span class="required">*</span></label> <input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" /> </p> <p class="form-row"> <label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> <input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span> </label> <input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="22ebbde8b1" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu.html" /> <button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button> </p> <p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> <a href="https://eatonpark.edu.vn/my-account/lost-password">Quên mật khẩu?</a> </p> </form> </div> </div> </div> </div> <!-- Call Now Button 1.4.2 (https://callnowbutton.com) [renderer:modern]--> <a aria-label="0901 222 265" href="tel:0901222265" id="callnowbutton" class="call-now-button cnb-zoom-100 cnb-zindex-10 cnb-text cnb-single cnb-right cnb-displaymode cnb-displaymode-mobile-only" style="background-image:url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiI+PHBhdGggZD0iTTI3LjAxMzU1LDIzLjQ4ODU5bC0xLjc1MywxLjc1MzA1YTUuMDAxLDUuMDAxLDAsMCwxLTUuMTk5MjgsMS4xODI0M2MtMS45NzE5My0uNjkzNzItNC44NzMzNS0yLjM2NDM4LTguNDM4NDgtNS45Mjk1UzYuMzg3LDE0LjAyOCw1LjY5MzMsMTIuMDU2MTVBNS4wMDA3OCw1LjAwMDc4LDAsMCwxLDYuODc1NzMsNi44NTY4N0w4LjYyODc4LDUuMTAzNzZhMSwxLDAsMCwxLDEuNDE0MzEuMDAwMTJsMi44MjgsMi44Mjg4QTEsMSwwLDAsMSwxMi44NzEsOS4zNDY4TDExLjA2NDcsMTEuMTUzYTEuMDAzOCwxLjAwMzgsMCwwLDAtLjA4MjEsMS4zMjE3MSw0MC43NDI3OCw0MC43NDI3OCwwLDAsMCw0LjA3NjI0LDQuNTgzNzQsNDAuNzQxNDMsNDAuNzQxNDMsMCwwLDAsNC41ODM3NCw0LjA3NjIzLDEuMDAzNzksMS4wMDM3OSwwLDAsMCwxLjMyMTcxLS4wODIwOWwxLjgwNjIyLTEuODA2MjdhMSwxLDAsMCwxLDEuNDE0MTItLjAwMDEybDIuODI4OCwyLjgyOEExLjAwMDA3LDEuMDAwMDcsMCwwLDEsMjcuMDEzNTUsMjMuNDg4NTlaIiBmaWxsPSIjZmZmZmZmIi8+PC9zdmc+); background-color:#00bb00;"><span>0901 222 265</span></a> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <style id='global-styles-inline-css' type='text/css'> body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--preset--color--white: #ffffff;--wp--preset--color--pale-pink: #f78da7;--wp--preset--color--vivid-red: #cf2e2e;--wp--preset--color--luminous-vivid-orange: #ff6900;--wp--preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--preset--color--vivid-green-cyan: #00d084;--wp--preset--color--pale-cyan-blue: #8ed1fc;--wp--preset--color--vivid-cyan-blue: #0693e3;--wp--preset--color--vivid-purple: #9b51e0;--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple: linear-gradient(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange: linear-gradient(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray: linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum: linear-gradient(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preset--gradient--blush-light-purple: linear-gradient(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preset--gradient--blush-bordeaux: linear-gradient(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preset--gradient--electric-grass: linear-gradient(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preset--gradient--midnight: linear-gradient(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preset--font-size--small: 13px;--wp--preset--font-size--medium: 20px;--wp--preset--font-size--large: 36px;--wp--preset--font-size--x-large: 42px;--wp--preset--spacing--20: 0.44rem;--wp--preset--spacing--30: 0.67rem;--wp--preset--spacing--40: 1rem;--wp--preset--spacing--50: 1.5rem;--wp--preset--spacing--60: 2.25rem;--wp--preset--spacing--70: 3.38rem;--wp--preset--spacing--80: 5.06rem;--wp--preset--shadow--natural: 6px 6px 9px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--deep: 12px 12px 50px rgba(0, 0, 0, 0.4);--wp--preset--shadow--sharp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--outlined: 6px 6px 0px -3px rgba(255, 255, 255, 1), 6px 6px rgba(0, 0, 0, 1);--wp--preset--shadow--crisp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 1);}:where(.is-layout-flex){gap: 0.5em;}:where(.is-layout-grid){gap: 0.5em;}body .is-layout-flex{display: flex;}body .is-layout-flex{flex-wrap: wrap;align-items: center;}body .is-layout-flex > *{margin: 0;}body .is-layout-grid{display: grid;}body .is-layout-grid > *{margin: 0;}:where(.wp-block-columns.is-layout-flex){gap: 2em;}:where(.wp-block-columns.is-layout-grid){gap: 2em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-flex){gap: 1.25em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-grid){gap: 1.25em;}.has-black-color{color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-color{color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-color{color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red) !important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray) !important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum) !important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple) !important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electric-grass-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--electric-grass) !important;}.has-midnight-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--midnight) !important;}.has-small-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--small) !important;}.has-medium-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--medium) !important;}.has-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--large) !important;}.has-x-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--x-large) !important;} </style> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.6" id="swv-js"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/eatonpark.edu.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.6" id="contact-form-7-js"></script> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/eatonpark.edu.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9ca195de4d"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.6" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="toc-front-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"smooth_scroll":"1","visibility_show":"Xem","visibility_hide":"\u0110\u00f3ng","visibility_hide_by_default":"1","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2309" id="toc-front-js"></script> <script type="text/javascript" id="woocommerce-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=8.4.0" id="woocommerce-js" data-wp-strategy="defer"></script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2" id="hoverIntent-js"></script> <script type="text/javascript" id="flatsome-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.17.0"},"ajaxurl":"https:\/\/eatonpark.edu.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","stickyHeaderHeight":"0","scrollPaddingTop":"0","assets_url":"https:\/\/eatonpark.edu.vn\/wp-content\/themes\/gamuda\/assets\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu","toggleButton":"Toggle"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_limited":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"},"is_mini_cart_reveal":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/themes/gamuda/assets/js/flatsome.js?ver=7f37db73450aecec0847" id="flatsome-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/themes/gamuda/inc/integrations/wc-yith-wishlist/wishlist.js?ver=3.10.2" id="flatsome-woocommerce-wishlist-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/themes/gamuda/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.17.0" id="flatsome-live-search-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-content/themes/gamuda/assets/js/woocommerce.js?ver=1a392523165907adee6a" id="flatsome-theme-woocommerce-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://eatonpark.edu.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.4" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <!--[if IE]> <script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/intersection-observer-polyfill@0.1.0/dist/IntersectionObserver.js?ver=0.1.0" id="intersection-observer-polyfill-js"></script> <![endif]--> </body> </html>