Kiến nghị Chính phủ quy định việc xử lý đất công xen kẹt khi lập dự án

Đề xuất cho nhận quyền sử dụng đất phù hợp quy hoạch để làm dự án nhà ở thương mại

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) tiếp tục kiến nghị sửa đổi một số điều, khoản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) . Theo đó, HoREA đề xuất tạo điều kiện cho nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất phù hợp quy hoạch để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Theo HoREA, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được cho là có một số bất cập, hạn chế, thậm chí chưa phù hợp, như đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở. Mặt khác, trường hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì phải đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác chỉ có 1 trường hợp “được thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất” đối với “đất ở” và 2 trường hợp “đang có quyền sử dụng đất” đối với “đất ở” hoặc “đất ở và đất khác” thì mới được sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Đồng thời, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lại cho phép trường hợp dự án nhà ở thương mại “có diện tích đất do Nhà nước quản lý thì được đưa vào tổng diện tích đất để lập dự án và được Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê cho nhà đầu tư không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư”.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng “đất ở” hoặc “đất ở và đất khác” hoặc “đất khác không phải là đất ở” phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đô thị, xây dựng, chương trình phát triển nhà ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực đầu tư phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị có quy mô diện tích lớn lên đến hàng chục, vài chục, hàng trăm, hàng nghìn ha, để vừa có kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, vừa có nhiều tiện ích, dịch vụ đô thị.

Kiến nghị Chính phủ quy định việc xử lý đất công nằm xen kẽ trong dự án

HoREA cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng giao Chính phủ quy định xử lý các diện tích đất công nằm xen kẽ trong dự án nhà ở thương mại để bảo đảm không làm thất thu ngân sách nhà nước, không làm thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Hiệp hội nhận thấy, điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai quy định “Trường hợp trong khu vực đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này có diện tích đất do Nhà nước quản lý thì diện tích đất do Nhà nước quản lý được đưa vào tổng diện tích đất để lập dự án và được Nhà nước thu hồi để giao, cho thuê cho nhà đầu tư thực hiện dự án không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất” không phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW chủ trương “thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất”.

Đồng thời cũng không phù hợp với quy định tại Điều 126 về “giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất” và Điều 127 về “giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất”.

Hiệp hội cho rằng, điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai có thể dẫn đến làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, cần xem xét để kế thừa quy định hợp lý tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cơ chế xử lý diện tích đất công nằm xen kẽ trong dự án bất động sản, nhà ở thương mại.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý đối với trường hợp “trong khu vực đất thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà có diện tích đất do Nhà nước quản lý”.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Đánh giá trang Eaton Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 222 265