Hà Nội sáp nhập 2 đơn vị tại quận Tây Hồ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành quyết định về việc tổ chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận Tây Hồ.

Theo đó, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND quận Tây Hồ.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, trụ sở tại số 655 đường Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Hà Nội sáp nhập 2 đơn vị tại quận Tây Hồ - Ảnh 1.

Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, quản lý dự án, nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết, giám sát thi công xây dựng công trình. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được nhận chuyển giao từ Trung tâm phát triển quỹ đất quận về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận. Ban Quản lý cũng được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định…

Về cơ cấu tổ chức , Ban Quản lý có 1 giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 4 phòng chuyên môn.

Ban Quản lý có 55 viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Ngoài ra, căn cứ mức độ, tính chất công việc, Ban có thể ký các hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ trong từng thời điểm cụ thể theo quy định.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai việc tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách…tại trung tâm. Đồng thời, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Khi thực hiện việc tổ chức lại, số lượng Phó Giám đốc của đơn vị tăng so với số lượng nêu trên, thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm sắp xếp, bố trí giảm số lượng cấp phó theo quy định.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Đánh giá trang Eaton Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 222 265