Hà Nội chưa có cơ sở cho phép khu dân cư Bắc Cầu không phải di dời

Báo cáo trả lời nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, theo yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo nội dung kiến nghị của cử tri khu dân cư Bắc Cầu (phường, Ngọc Thụy, quận Long Biên) nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ và thuộc diện phải di dời. Do vậy, trong nhiều năm trở lai đây nhiều hộ dân không được phép xây dựng. Đề nghị Thành phố xem xét, nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quá trình lập quy hoach chi tiết khu vực vùng bãi sông Hồng cho phép khu dân cư Bắc Cầu được tồn tại không phải thực hiện di dời để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Hà Nội chưa có cơ sở cho phép khu dân cư Bắc Cầu không phải di dời - Ảnh 1.

Khu dân cư Bắc Cầu

UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đệ điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016, khu dân cư Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy nằm trong phụ lục 2 (danh mục các khu vực dân cư cần di dời) và phải từng bước thực hiện di dời.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở ý kiến của Bộ NN-PTNT tại Văn bản số 4409/BNN-PCTT ngày 14/7/2021, UBND Thành phố đã có Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đển cầu Mễ Sở), trong đó xác định khu dân cư Bắc Cầu (thuộc phụ lục II Quyết định số 257/QD-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính Phủ) được định hướng chức năng sử dụng là đất cây xanh chuyên đề, thực hiện quản lý theo đúng quy định tại Luật Đê điều. Trường hợp khi Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong các quy hoạch chuyên ngành phòng chống lũ, đê điều có thay đổi, điều chỉnh (được tồn tại hoặc tồn tại một phần) thì sẽ được cập nhật phù hợp điều chỉnh vào quy hoạch phân khu để quản lý theo quy hoạch xây dựng, đô thị.

Đến nay, quyết định của các cấp có thẩm quyền vẫn xác định khu dân cư Bắc Cầu (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) nằm trong khu vực dân cư cần di dời, do đó, việc cử tri đề nghị Thành phố xem xét, nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quá trình lập quy hoạch chi tiết khu vực vùng bãi sông Hồng cho phép khu dân cư Bắc Cầu được tồn tại không phải thực hiện di dời là chưa có cơ sở xem xét.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Đánh giá trang Eaton Park

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 222 265